Vedlikeholdsplan

Vi kan bistå med Vedlikeholdsplaner for:

  • Eneboliger
  • Sameier
  • Borettslag
 • Som boligeier er man ofte usikker på hvordan vedlikeholde ny eller gammel bolig, vi kan utarbeide enkel vedlikeholdsplan for privat bolig.
 • Styret i et borettslag eller sameie har vedlikeholdsplikt som er regulert i Borettsloven §5-17 og Eierseksjonsloven §32-35
 • Forsikringsselskapene har i sine sikkerhetsforskrifter en del regler som man må forholde seg til som eier/styre
 • Vi utarbeider en plan på hvordan dere som eier/styre skal kunne forholde seg til vedlikeholdsarbeidet, og hvordan man kan planlegge dette på en hensiktsmessig og økonomisk måte – utarbeide budsjett, komme utgiftene i møte iht denne
 • Vi har et tverrfaglig samarbeid som gir en fullstendig og utfyllende vedlikeholdsplan og tilstandsrapport på både bygningsmasse og tekniske installasjoner.

Kontakt oss

Hvis du vil vite mer om våre tjenester, kontakt oss gjerne:

Kontakt oss