Trykktesting

Vi utfører trykktesting av boliger ved hjelp av Minneapolis BlowerDoor metoden. Det blir etter trykktesten utarbeidet en brukervennlig rapport til å dokumentere resultatet.

Luftlekkasjer har store konsekvenser. Luftlekkasjer er uønsket luftvandring gjennom eller lang setter vegger, gulv eller tak som følge av utettheter. Det er manglende tetthet som er hovedsynderen i ”kalde hus”. En bolig kan aldri bli for tett, bare feil ventilert.

Måle lufttetthet er obligatorisk ved oppføring av nye boliger etter Tek 17. Dersom man har problemer med kald trekk, vil en god diagnose av hva som er feil, gjøre at man får mindre etterarbeid med utbedring. BlowerDoor måler automatisk tettheten i en bygning og kalkulerer lekkasjetallet iht. Norsk Standard NS-EN 13829.

Trykktesting kombineres ofte med termografering for å avdekke luftlekkasjer.

Kontakt oss

Ønsker du å bestille en av våre tjenester?

Kontakt oss her