Termografering

Vi utfører termografering med eget utstyr og personell som har egen sertifisering fra Infrared Training Center for profesjonelle termografer.

Termograferingen er en metode for å avlese temperatur på overflater, uten å gjøre fysiske inngrep i objektet. Dette gjøres med et termokamera, som er sensitivt for infrarød stråling og gir oss temperaturforskjeller på overflater.

Termografering brukes ofte i forbindelse med en byggeprosses for å avdekke luftlekkasjer, varmeisolasjon og kuldebroer i en bygningskropp. Dette brukes også i eksisterende bygninger med samme formål.

Svakheter med luftlekkasjer, varmeisolasjon og kuldebroer har betydning for energiøkonomi og innomhusmiljø.

Termografering blir også brukt til å visualisere områder med fuktighet i konstruksjoner.

Bilde fremviser forskjeller i temperaturer på overflater.

Kontakt oss

Ønsker du å bestille en av våre tjenester?

Kontakt oss her