Energirådgivning

Vi har takstmenn som jobber med energirådgivning og har tilleggsutdannelse innenfor dette feltet. Rådgivning kan være aktuelt ved ombygging av bygninger, og for å kunne søke om støtte fra Enova. Spesielle krav fra Enova må oppfylles.

Bygningen besiktiges, og det registreres dens byggtekniske standard. Det utarbeides så i etterkant en rapport på hvilke tiltak en må foreta seg for å tilfredsstille en valgt teknisk standard opp mot Enova’s energiprogram.

Vi utarbeider også energimerking av bygningen, da i hovedsak i forbindelse med salg.

Nødvendige data blir innhentet ved befaring for å lage en attest, som type bygning, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte. Energikarakteren og oppvarmingskarakteren beregnes på dette grunnlaget. Skala fra A til F, der A er beste resultat.

Kontakt oss

Ønsker du å bestille en av våre tjenester?

Kontakt oss her