Monthly Archives

oktober 2019

Skjeggkre

Har du kjøpt bolig med skjeggkre?

Nyheter

Verdiforringes boligen dersom man oppdager skjeggkre? I følge siste domsavsigelser i sakens anledning, forringes ikke verdien av boligen. Etter hvert som krypene er blitt mer og mer vanlig i norske hjem, foreligger det mer erfaring og saneringsmuligheter for å utrydde…

Les mer