Næring

Vi utarbeider verditakst på alle typer næringseiendommer.

  • Bygg
  • Tomter
  • Utbygningsprosjekter

Lokal kjenskap til markedet og området i lang tid, gir oss en god kunnskap om eiendomsverdier.

Næringseiendommer blir verditaksert av takstmenn som har tilleggsutdanning innenfor disse feltene.

Internasjonalt er det i løpet av de senere årene etablert klare kompetanse- og sertifiseringskrav for denne typen taksering. De er nedfelt i den europeiske ordningen REV (Recognized European Valuer). Ordningen er i ferd med å få godt fotfeste også i Norge.

Les mer om REV her.

Følgende personer i bedriften har pr. dags dato denne sertifiseringen:

  • Svein Tore Torgersen