Privat

Vi utarbeider verditakst til alle typer eiendommer.

  • Boliger, leiligheter og fritidsboliger
  • Tomter og festetomter
  • Utbygningsområder

Verditaksering oppgir en teknisk verdi for eiendommen. Verditakst utarbeides i hovedsak i forbindelse ved finansiering, salg og skifte.