Tilstandsrapport basert på NS 3424

Vi utarbeider tilstandsrapport på alle typer eiendommer (tidligere boligsalgsrapport). Rapporten bygger på den tekniske tilstanden som blir gjennomgått ved befaring. Tilstandsrapporten er basert på NS 3424. Tilstandsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen.

Arealmåling blir utført etter takstbransjens retningslinjer, som igjen er oppbygget etter NS 3940.

Eier fyller ut egenerklæringsskjema som legges frem ved befaring, eller i forkant av denne.

Er tilstandsrapporten eldre enn 6 måneder, bør denne oppdateres.