Ny boligsalgsrapport basert på NS 3600.

Boligsalgsrapport basert på NS 3424 er nå fra 1.1.2016 blitt erstattet med boligsalgsrapport basert på NS 3600.

Tidligere boligsalgsrapport basert på NS 3424 er nå ersatttet med tilstandsrapport basert på samme standard.

Vi utarbeider boligsalgsrapport på alle typer eiendommer. Rapporten bygger på den tekniske tilstanden som blir gjennomgått ved befaring. Tilstanden blir bestemt på hver enkel bygningsdel basert på NS 3600. Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen.

Arealmåling blir utført etter takstbransjens retningslinjer, som igjen er oppbygget etter NS 3940.

Eier fyller ut egenerklæringsskjema som legges frem ved befaring, eller i forkant av denne.

Er boligsalgsrapporten eldre enn 6 måneder, bør denne oppdateres.

Følgende personer i bedriften har pr. dags dato denne sertifiseringen:

  • Bjørn Åge Maribu
  • Svein Tore Torgersen
  • Asbjørn Frafjord
  • Leiv K. Haga
  • Arnt Michaelsen
  • Mindor Holte
  • Lars Strand
  • Leiv Åge Ånensen
  • Tommas Gravdal
  • Einar Tønnesen