Byggelånskontroll

Vi utfører byggelånskontroll og har samarbeid med flere aktører.

Byggelånskontroll brukes i hovedsak ifm. finansiering ved bygging av nybygg eller større ombygging.

Det blir fastsatt en forhåndstakst ved en tenkt ferdigstillelse som brukes av kreditorer.

Kontrollen går ut på å følge bygget etter hvert som det reiser seg. En vil med visse mellomrom vurdere verdien som eiendommen er tilført, med tanke på panteverdi opp mot lån hos kreditor. Fakturaer av tilførte arbeider blir kontrollert opp mot kontroll av selve bygningen ved befaringer.