Uavhengig kontroll for tiltaksklasse 1.

Vi utfører uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1.

Reglene om uavhengig kontroll er gitt i plan- og bygningsloven (pbl) kap. 24 og byggesaksforskriften kap. 14.

Iflg pbl. § 24-1 skal det gjennomføres uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i et tiltak.
I tiltaksklasse 1 er det først og fremst krav til uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og lufttetthet i nye boliger.

Kontrollen omfatter kontroll av prosjektering av ovennevnte områder. Dette innebærer også en befaring på byggeplass når fuktsikring av våtrom er ferdigstilt.