Priser

FOR OPPDRAG I UTKANTENE AV ROGALAND FYLKE, AVTALES FAST PRIS.
KAN DETTE TAS MED ANDRE JOBBER VIL PRISEN REDUSERES.

Prisliste pr. 1.1.2016
fra kr.
eks. mva
inkl. mva

Tilstandsrapport bolig
Leiligheter
5.000
Rekkehus inkl. en garasje
6.000
Del av to-/flermannsbolig inkl. en garasje
6.000
Enebolig inkl. en garasje
7.400
Enebolig m/hybel/leilighet inkl. en garasje
8.100
Tomannsbolig inkl. en garasje
8.650
Hytter (tillegg for transport kommer i tillegg)
7.400
Forenklet energirapport ifbm. boligsalgsrap.
1.000
Ekstra garasje/mindre bygg
1.250
Pr. landbruksbygg
1.650
Tillegg boligsalg med verdi
2.500
Oppdatert rapport (6-12 mndr.) forutsatt samme eier
Listepris minus 40% + adm og km

Boligsalgsrapport - BSR 2
Pris på forespørsel

Tilstand - næring
Næring - liten
Fra kr.
9.000
11.250
Næring - tillegg for verdi ved liten næring
6.000
7.500
Næring - stor
Fra kr.
20.000
25.000

Verditakst - næring
Næring - liten
Fra kr.
8.000
10.000
Næring - stor
Fra kr.
15.000
18.750

Verditakst - landbruk
Landbrukstakst - liten
Fra kr.
5.000
6.250
Landbrukstakst - stor
Fra kr.
10.000
12.500

Verditakst - bolig
Verditakst boliger og leiligheter
4.400
Tillegg for BBL
900

Arealmåling
Leiligheter
2.400
Boliger
3.100

Tilstandsrapport over våtrom og arealmåling
Leiligheter
3.750

Trykktesting/termografering
Trykktesting
Fra kr.
5.920
7.400
Termografering
Fra kr.
5.920
7.400

Andre oppdrag
Reklamasjonsvurdering
Fra kr.
8.000
Skadetaksering uten rapport
2.200
Skadetaksering med rapport
Pris på forespørsel
Byggelånskontroll
Pris på forespørsel
Uavhengig kontroll (våtrom/lufttetthet)
Fra kr.
8.500
10.625

Tillegg for tilstand, bolig og verdi:
Km-sats, bomavgift og reisetid til Finnøy
875
Km-sats og reisetid utover 30 km fra kontorene våre
2.100
Suldal og Sauda +/- 30 km
2.400
Hjelmeland +/- 10 km (øyer og Vormedal) Suldal og Sauda +/- 30 km
1.200