Takst Team AS er et firma som har drevet med taksering mer enn 30 år.
Med Rogaland fylke som primærområde, utfører vi taksering av fast eiendom. Oppdrag utføres også i tilstøtende fylker.

Teamet vårt har bred erfaring fra taksering av boliger (verditakster for private, banker og Statens pensjonskasse), boligsalgsrapporter og tilstandsrapporter, trykktesting, trykktesting med termografering, skadetakster, forsikringsskade-skjønn, landbrukseiendommer, næringseiendommer (inkl. IFRS-takster) , naturskader samt reklamasjon i forbindelse med skade/leie/eierskifte, taksering innbo/løsøre, registrering av døds- og konkursbo.
Vi er også sertifisert i Veritas (DNV) for å utarbeide boligsalgsrapporter, godkjent bedrift av Fagrådet for Våtrom (Byggebransjens Våtromsnorm).